Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej

Matka Boża Kazimierska
koronowana
31 sierpnia 1986 roku

Archidiecezja Lubelska

Pierwszy kościół powstał tu w XII lub XIII wieku. Pod koniec XVI wieku zakonnicy dobudowali do kościoła prezbiterium, chór zakonny i muzyczny i rozbudowali nawę. Od 1628 roku opiekę nad sanktuarium maryjnym roztaczają oo. franciszkanie. Gruntowna przeróbka kościoła nastąpiła w latach 1762–1768, z dobudową zakrystii. Budynek został spalony w 1827 roku; odbudowano go rok później. W roku 1928 franciszkanie reformaci na nowo przejęli pieczę nad sanktuarium z cudownym obrazem. Po II wojnie światowej wyremontowano je.
Cudowny obraz Zwiastowania NMP (o wymiarach 119 × 210 cm) znajduje się w ołtarzu głównym sanktuarium. Został namalowany w 1600 roku. Kult maryjny na „Plebaniej Górze" w Kazimierzu nad Wisłą, w kościele oo. Reformatów, posiada znacznie wcześniejszą datę. Przyjmuje się że kościół ss. Norbertanek, istniejący na przestrzeni XII i XIII wieku, był poświęcony właśnie Matce Bożej. W zachowanej kronice klasztornej kult maryjny przejawia się w całej gamie nazw nadawanych Matce Boskiej Kazimierskiej.

Kazimierz_Dolny_01.jpg
Kazimierz_Dolny_03.jpg
Kazimierz_Dolny_04.jpg